Overslaan en naar de inhoud gaan

Digitale meters : ook Teconex investeert !

 

 

Over 10 jaar zullen alle gebouwen en woningen in Vlaanderen uitgerust zijn met een digitale meter voor gas en elektriciteit. Dit is uitstekend nieuws voor de algemene energie-efficiëntie van gebouwen, en een grote stap in de richting van een optimale productie en distributie van hernieuwbare energie!

 

Gebouwen die actief zijn in het net, produceren duurzame energie, maar verbruiken die ook. Zij spelen dus een cruciale rol bij het streven naar een evenwichtige voorziening: zij zouden kunnen helpen bij het opbouwen van reserves (bijvoorbeeld door middel van batterijen) om het net in een later stadium te bevoorraden, door lokale energiegemeenschappen (LEG's) op te richten. In deze lokale systemen wordt duurzame energie opgewekt en uitgewisseld! 

Bovendien heeft de Europese Unie elke lidstaat gevraagd een wettelijk kader voor LEG's te scheppen. "De digitale meter is het ideale instrument om de energie-efficiëntie van een huis optimaal in te schatten", zegt Marc Dillen, directeur-generaal van de Vlaamse Confederatie Bouw, "In nieuwe gebouwen zijn de extra energiebesparingen vooral te vinden in de harmonisatie van technieken en de vorm, maar ook in de combinatie van lokale productie van hernieuwbare energie, de opslag ervan en de aanpassing van het verbruik aan de lokale behoeften en beschikbaarheid. De versnelde inzet van digitale meters speelt een belangrijke rol. Zonder hen zijn de mogelijkheden inderdaad beperkt. »

 

 

 

Altijd op zoek naar vooruitgang op vlak van energiebeheer en de ontwikkeling van 'The Internet of Things', voert Teconex de montage en installatie van digitale meters uit voor distributienetwerken en de industrie in zijn lokale werkplaatsen.

 

Contacteer onze 'Utilities' experts en stel uw vragen!

 

 

 

Foto's: www.fluvius.be